18 quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều triệu phú nhất trên thế giới

0
441

Dưới đây là danh sách 18 quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều nhất thế giới do Business Insider xếp hạng dựa trên số liệu từ báo cáo thường niên của Credit Suisse.

Theo báo cáo của Credit Suisse về của người giàu, hiện nay có gần 33 triệu người trên toàn cầu đang sở hữu trên 1 triệu USD. Trong đó, Mỹ xếp vị trí số 1 với 13,6 triệu là triệu phú, chiếm 41% tổng số triệu phú trên thế giới và bằng 8 quốc gia trung bình cộng lại.

18 quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều triệu phú nhất thế giới – Ảnh 1.
Trong khi đó, Thụy Sỹ là quốc gia có tỷ lệ triệu phú trên dân số trưởng thành cao nhất: Gần 12% số người trưởng thành của quốc gia này là triệu phú; hay nói cách khác, cứ 8,6 người thì có 1 người là triệu phú ở Thụy Điển.

Dưới đây là danh sách 18 quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều triệu phú nhất thế giới do Business Insider xếp hạng dựa trên số liệu từ báo cáo thường niên của Credit Suisse.

1. Hoa Kỳ

Số lượng triệu phú: 13.554.000

Dân số trưởng thành: 245,97 triệu người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 44.977 USD

2. Nhật Bản

Số lượng triệu phú: 2.826.000

Dân số trưởng thành: 104,22 triệu người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 120.493 USD

3. Anh

Số lượng triệu phú: 2.225.000

Dân số trưởng thành: 48,99 triệu người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 107.865 USD

4. Đức

Số lượng triệu phú: 1.637.000

Dân số trưởng thành: 67,07 triệu người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 42.833 USD

5. Pháp

Số lượng triệu phú: 1.617.000

Dân số trưởng thành: 48,66 triệu người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 99.923 USD

6.

Số lượng triệu phú: 1.590.000

Dân số trưởng thành: 1,023 tỷ người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 4.885 USD

7. Italy

Số lượng triệu phú: 1.132.000

Dân số trưởng thành: 49,3 triệu người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 104.105 USD

8. Canada

Số lượng triệu phú: 1.117.000

Dân số trưởng thành: 28 triệu người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 96.664 USD

9. Australia

Số lượng triệu phú: 1.060.000

Dân số trưởng thành: 17,12 triệu người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 162.815 USD

10. Thụy Sĩ

Số lượng triệu phú: 716.000

Dân số trưởng thành: 6,19 triệu người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 244.002 USD

11.

Số lượng triệu phú: 679.000

Dân số trưởng thành: 39,26 triệu người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 64.636 USD

12. Tây Ban Nha

Số lượng triệu phú: 386.000

Dân số trưởng thành: 37,79 triệu người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 56.500 USD

13. Đài Loan

Số lượng triệu phú: 356.000

Dân số trưởng thành: 18,51 triệu người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 63.134 USD

14. Bỉ

Số lượng triệu phú: 307.000

Dân số trưởng thành: 8,47 triệu người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 154.815 USD

15. Hà Lan

Số lượng triệu phú: 287.000

Dân số trưởng thành: 13,08 triệu người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 81,118 USD

16. Thụy Điển

Số lượng triệu phú: 285.000

Dân số trưởng thành: 7,41 triệu người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 39.692 USD

17. Đan Mạch

Số lượng triệu phú: 240.000

Dân số trưởng thành: 4,24 triệu người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 52.279 USD

18. Áo

Số lượng triệu phú: 217.000

Dân số trưởng thành: 6,84 triệu người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 52.519 USD

Liên Quan Khác

BÌNH LUẬN