Hai ngoại hành tinh khí khổng lồ có gì đặc biệt?

0
811

Sử dụng Kính Kepler của NASA, các nhà thiên văn học xác định hai ngoại hành tinh khí khổng lồ mới. Chúng được chỉ định là HD 89345 b và HD 286123 b.
Với khối lượng chỉ bằng 0,1 khối lượng sao Mộc và bán kính khoảng 0,61 Mộc tinh, HD 89345 b được phân loại là một hành tinh như Sao Thổ nhỏ.
Sao chủ của nó là một ngôi sao 5,3 tỷ năm thuộc loại quang phổ của G5V-G6V, lớn hơn mặt trời 22%, cách khoảng 413 năm ánh sáng. Sao này có nhiệt độ hiệu dụng 5.609 K và cho rằng HD 89.345 b quay vòng quanh nó mỗi 11.8 ngày ở khoảng cách 0.11 AU.


Nguồn ảnh: Phys.

HD 286123 b có kích thước gần bằng Mộc tinh (bán kính bằng khoảng 1,08 sao Mộc).
HD 286123 b quay quanh sao mẹ mỗi 11,2 ngày ở khoảng cách 0,1 AU. Nằm cách khoảng 434 năm ánh sáng, sao mẹ HD 286123 là ngôi sao có tuổi thọ 6,5 tỷ năm, thuộc loại quang phổ F9V-G0V với bán kính 1.25 bán kính mặt trời, lớn hơn mặt trời khoảng 8%.
Sao này có nhiệt độ hiệu dụng là 5.855 K, tương ứng với nhiệt độ cân bằng của hành tinh HD 286123 b là 999 K. Vì vậy, HD 286123 b được phân loại là một hành tinh có khối lượng ấm, khối lượng thấp hơn sao Mộc.

Liên Quan Khác

BÌNH LUẬN