Nếu 2 dòng sông cùng đổ vào một nơi sẽ trong như thế nào?

0
1905

Giới thiệu với bạn 14 cảnh đẹp kỳ thú nơi hợp lưu của những , cửa biển được coi là kiệt tác của tạo hóa.

Khúc hòa tấu của Giang Lăng và Dương Tử (Hợp lưu của hai dòng Giang Lăng và Dương Tử) – . (Ảnh: brightside.me)

Hợp lưu của sông Alaknanda và Bhagirathi, Ấn Độ. (Ảnh: brightside.me)

Bảng màu của Tạo hóa (Ranh giới giữa biển Caribê và Đại Tây Dương). (Ảnh: brightside.me)

Biển Bắc và Baltic. (Ảnh: brightside.me)

Hợp lưu sông Rio Negro và sông Solimoes, Brazil. (Ảnh: brightside.me)

Nơi hợp lưu của 3 dòng sông: Danube, Ilz và Inn, Đức. (Ảnh: brightside.me)

Hợp lưu của Sông Rhone và Arve, Thụy Sĩ. (Ảnh: brightside.me)

Nơi hợp lưu sông Drava và Danube, Croatia. (Ảnh: brightside.me)

Nơi hợp lưu của sông Green và Colorado, Mỹ. (Ảnh: brightside.me)

Hợp lưu của sông Tobol và sông Irtysh, thành phố Tobolsk, Nga. (Ảnh: brightside.me)

Hợp lưu của sông Feeling và sông Katun, thuộc Altai, Nga. (Ảnh: brightside.me)


Hợp lưu sông Mosel and sông Rhine, Đức. (Ảnh: brightside.me)

Hợp lưu sông Black và sông White Aragvi thuộc lãnh thổ Đông Georgia, Mỹ. (Ảnh: brightside.me)

Hợp lưu sông Kisha và sông Belaya, Nga. (Ảnh: brightside.me)

Liên Quan Khác

BÌNH LUẬN