So sánh thu nhập của 15 thành phố đắt đỏ nhất nước Mỹ

0
102

Kiếm hơn 9 tỷ mỗi năm vẫn chỉ là ở những thành phố này

Cuộc sống tại thung lũng Silicon đắt đỏ đến mức những người kiếm được 400.000 USD một năm (hơn 9 tỷ VND) cũng chỉ thuộc tầng lớp trung lưu tại đây. Dưới đây là của tầng lớp trung lưu tại 15 nhất nước Mỹ.

1. Charlotte, North Carolina

1554801086-762-kiem-gan-10-ty-moi-nam-van-chi-la-tang-lop-trung-luu-o-nhung-thanh-pho-nay-a6-1554786043-width1136height852

của tầng lớp trung lưu: 122.312 USD (khoảng 2,8 tỷ VND)

• Thu nhập trung bình của người dân: 61.156 USD (khoảng 1,4 tỷ VND)

2. Phoenix, Arizona

1554801086-683-kiem-gan-10-ty-moi-nam-van-chi-la-tang-lop-trung-luu-o-nhung-thanh-pho-nay-a7-1554786043-width750height562

• Thu nhập trung bình của tầng lớp trung lưu: 123.012 USD (khoảng 2,85 tỷ VND)

• Thu nhập trung bình của người dân: 61.506 USD (khoảng 1,42 tỷ VND)

3. St. Louis, Missouri

1554801086-15-kiem-gan-10-ty-moi-nam-van-chi-la-tang-lop-trung-luu-o-nhung-thanh-pho-nay-a8-1554786043-width750height563

• Thu nhập trung bình của tầng lớp trung lưu: 123.142 USD (khoảng 2,85 tỷ VND)

• Thu nhập trung bình của người dân: 61.571 USD (khoảng 1,42 tỷ VND)

4. Riverside, California

1554801086-654-kiem-gan-10-ty-moi-nam-van-chi-la-tang-lop-trung-luu-o-nhung-thanh-pho-nay-a9-1554786043-width750height563

• Thu nhập trung bình của tầng lớp trung lưu: 123.988 USD (khoảng 2,87 tỷ VND)

• Thu nhập trung bình của người dân: 61.994 USD (khoảng 1,43 tỷ VND)

5. Houston, Texas

1554801086-602-kiem-gan-10-ty-moi-nam-van-chi-la-tang-lop-trung-luu-o-nhung-thanh-pho-nay-a10-1554786043-width750height563

• Thu nhập trung bình của tầng lớp trung lưu: 127.604 USD (khoảng 2,95 tỷ VND)

• Thu nhập trung bình của người dân: 63.802 USD (khoảng 1,47 tỷ VND)

6. Atlanta, Georgia

1554801087-122-kiem-gan-10-ty-moi-nam-van-chi-la-tang-lop-trung-luu-o-nhung-thanh-pho-nay-a11-1554786043-width750height563

• Thu nhập trung bình của tầng lớp trung lưu: 130.762 USD (khoảng 3 tỷ VND)

• Thu nhập trung bình của người dân: 65.381 USD (khoảng 1,51 tỷ VND)

7. Dallas, Texas

1554801087-813-kiem-gan-10-ty-moi-nam-van-chi-la-tang-lop-trung-luu-o-nhung-thanh-pho-nay-a12-1554786043-width1136height852

• Thu nhập trung bình của tầng lớp trung lưu: 134.764 USD (khoảng 3,11 tỷ VND)

• Thu nhập trung bình của người dân: 67.832 USD (khoảng 1,57 tỷ VND)

8. Chicago, Illinoi

1554801087-706-kiem-gan-10-ty-moi-nam-van-chi-la-tang-lop-trung-luu-o-nhung-thanh-pho-nay-a13-1554786043-width1136height852

• Thu nhập trung bình của tầng lớp trung lưu: 136.806 USD (khoảng 3,16 tỷ VND)

• Thu nhập trung bình của người dân: 68.403 USD (khoảng 1,58 tỷ VND)

9. Denver, Colorado

1554801087-774-kiem-gan-10-ty-moi-nam-van-chi-la-tang-lop-trung-luu-o-nhung-thanh-pho-nay-a14-1554786043-width750height563

• Thu nhập trung bình của tầng lớp trung lưu: 153.286 USD (khoảng 3,55 tỷ VND)

• Thu nhập trung bình của người dân: 76.643 USD (khoảng 1,77 tỷ VND)

10. Minneapolis, Minnesota

1554801087-316-kiem-gan-10-ty-moi-nam-van-chi-la-tang-lop-trung-luu-o-nhung-thanh-pho-nay-a15-1554786043-width1136height852

• Thu nhập trung bình của tầng lớp trung lưu: 153.712 USD (khoảng 3,55 tỷ VND)

• Thu nhập trung bình của người dân: 76.856 USD (khoảng 1,77 tỷ VND)

11. Baltimore, Maryland

1554801087-594-kiem-gan-10-ty-moi-nam-van-chi-la-tang-lop-trung-luu-o-nhung-thanh-pho-nay-a16-1554786043-width1136height852

• Thu nhập trung bình của tầng lớp trung lưu: 154.788 USD (khoảng 3,58 tỷ VND)

• Thu nhập trung bình của người dân: 77.394 USD (khoảng 1,79 tỷ VND)

12. Seattle, Washington

1554801087-943-kiem-gan-10-ty-moi-nam-van-chi-la-tang-lop-trung-luu-o-nhung-thanh-pho-nay-a17-1554786043-width750height562

• Thu nhập trung bình của tầng lớp trung lưu: 164.266 USD (khoảng 3,8 tỷ VND)

• Thu nhập trung bình của người dân: 82.133 USD (khoảng 1,9 tỷ VND)

13. Washington, DC

1554801087-93-kiem-gan-10-ty-moi-nam-van-chi-la-tang-lop-trung-luu-o-nhung-thanh-pho-nay-a18-1554786184-width1136height852

• Thu nhập trung bình của tầng lớp trung lưu: 199,338 USD (khoảng 4.6 tỷ VND)

• Thu nhập trung bình của người dân: 99,669 USD (khoảng 2.3 tỷ VND)

14. San Francisco, California

1554801088-955-kiem-gan-10-ty-moi-nam-van-chi-la-tang-lop-trung-luu-o-nhung-thanh-pho-nay-a19-1554786043-width1136height852

• Thu nhập trung bình của tầng lớp trung lưu: 203,428 USD (khoảng 4.7 tỷ VND)

• Thu nhập trung bình của người dân: 101,714 USD (khoảng 2.35 tỷ VND)

15. Silicon Valley, California

1554801088-645-kiem-gan-10-ty-moi-nam-van-chi-la-tang-lop-trung-luu-o-nhung-thanh-pho-nay-a20-1554786043-width1500height862

• Thu nhập trung bình của tầng lớp trung lưu: 399.999 USD (khoảng 9.25 tỷ VND)

• Thu nhập trung bình của người dân: 120.672 USD (khoảng 2.79 tỷ VND)

Liên Quan Khác

BÌNH LUẬN