Thật ngạc nhiên khi so sánh mức lương tối thiểu của các quốc gia trên thế giới

0
225

Tất nhiên những con số này không thể nói lên tất cả về sự chênh lệch giàu nghèo mà nó còn tùy thuộc vào tiêu chuẩn sống,

Có những quốc gia tưởng chừng như kinh tế cực mạnh nhưng của người dân lại khá thấp.
Dưới đây là danh sách tối thiểu của một số quốc gia trên thế giới để chúng ta có cái nhìn rõ nét hơn về sự chênh lệch giàu nghèo và mức sống của người dân trên thế giới như thế nào. Tất nhiên những con số này không thể nói lên tất cả về sự chênh lệch giàu nghèo mà nó còn tùy thuộc vào tiêu chuẩn sống, và tỷ giá trao đổi tiền tệ của các quốc gia này.
Hơn 423.000 đồngHơn 1 triệu đồngHơn 1,2 triệu đồngHơn 1,4 triệu đồngHơn 1,6 triệu đồngHơn 2 triệu đồng Hơn 3,8 triệu đồngHơn 4,7 triệu đồngHơn 4,8 triệu đồngGần 6 triệu đồngHơn 7,2 triệu đồngHơn 9 triệu đồngHơn 10 triệu đồngHơn 11,3 triệu đồngHơn 14,7 triệu đồngGần 15,6 triệu đồngHơn 16,8 triệu đồngGần 25 triệu đồngHơn 28 triệu đồngGần 29 triệu đồngHơn 31 triệu đồngHơn 31,4 triệu đồngHơn 33,4 triệu đồngGần 36,5 triệu đồngHơn 36,8 triệu đồngHơn 48 triệu đồngHơn 53 triệu đồng

(Ảnh: Bright Side)

Liên Quan Khác

BÌNH LUẬN